آکادمی قصر نیکان

همایش

با آکادمی قصر نیکان به روز باشید...

همایش

استاد:


زمان برگزاری:


قیمت دوره:


تلفن رزرو دوره و ثبت نام: 09127971193

سرفصل های دوره

فرمول دکلره

آموزش بهترین روش دکلره کردن مو بدون آسیب رسانده به آن

فرمول F12

آموزش فرمول F12

دو فرمول رنساژ

آموزش دو فرمول رنساژ

تکنیک کریزی کالر

آموزش تکنیک کریزی کالر

تکنیک رول بندی

آموزش فنون رول بندی

تکنیک پیکسل

آموزش کامل تکنیک پیکسل

تکنیک کوبیسم

آموزش کامل تکنیک کوبیسم

تکنیک کهکشانی

آموزش اجرای تکنیک کهکشانی

تکنیک ریپیر خنثی

آموزش ریپیر خنثی برای دکلره

تکنیک عملی فشنلی

آموزش تکنیک عملی فشنلی

تکنیک عملی مینیانژ

آموزش تکنیک عملی مینیانژ

تکنیک عملی پوشینگ جناقی

آموزش تکنیک عملی پوشینگ جناقی

فویل بستن اینترنشنال

آموزش ۸ مدل فویل بستن اینترنشنال