آکادمی قصر نیکان

ورکشاپ شنیون

با آکادمی قصر نیکان به روز باشید...

ورکشاپ شنیون

استاد:


زمان برگزاری:

برای اطلاع از زمان تماس بگیرید

قیمت دوره:

250.000

تلفن رزرو دوره و ثبت نام: 09127971193

سرفصل های دوره

براشينگ

آموزش آماده سازي مو براشينگ

ويو صحيح

ويو صحيح

شنيون هاي عربي ترك

آموزش انواع شنيون هاي عربي و ترك

خطي و ثابت كردن

آموزش خطي و ثابت كردن و ماندگاري شنيون

شناخت وسایل

شناخت وسایل و استفاده صحیح از آن ها